Privaatsuspoliitika

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Haldja Disain OÜ veebilehel haldjalooming.ee (edaspidi Veebileht).

Vastutav andmetöötleja:

Haldja Disain OÜ
Telefon: +372 56564081
E-post: haldjalooming@gmail.com
Veebileht: haldjalooming.ee 

Isikuandmete töötlemine ja kasutamine

Siinne Privaatsuspoliitika rakendub peamiselt informatsioonile, mida kogume online’is, kuid Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärust (General Data Privacy Regulation – GDPR) puudutav osa võib rakenduda ka andmetele, mida inimesed meiega privaatselt või muul moel (näiteks seminaril või kõne teel) jagavad.

Võime koguda isikut tuvastavat teavet mitmel viisil. Kogume isikuliselt tuvastatavat infot siis, kui Külastajad või Kliendid registreeruvad Haldja Disain OÜ sündmustele või kursustele, tellivad Veebilehelt Human Design bodygraphi või mõne muu teenuse või võtavad meiega ühendust broneerides aja konsultatsiooniks või avaldavad muul moel meile enda e-posti aadressi. Üldjuhul on selleks infoks nimi, e-posti aadress, kursusel osalemise põhjus, kontoeelistused, arve esitamisega seotud andmed või kontaktandmed (telefoninumber), mis on vajalikud kontakti hoidmiseks. Kõik need andmed jõuavad meieni vaid inimeste enda kaudu.

Haldja Disain OÜ kasutab isikuandmeid:

  • Kasutajale teenuse osutamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
  • Kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja pakkumistest, kuid seda vaid Kasutaja eelneval nõusolekul.
  • Kasutaja e-posti aadressile saadame liikmetele nende tellimusega seotud teavet ja värskendusi. Liikmete e-posti aadresse võib kasutada ka liikmete küsimustele või muudele päringutele vastamiseks.

Sisestatud andmeid kasutatakse ainult kontakteerumise eesmärgil, ei jagata kolmandatele osapooltele ega kasutata kõrvaliste eesmärkide täitmiseks.

Haldja Disain OÜ kasutab Veebilehe külastatavuse statistikat Veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Isikuandmete jagamine

Me ei müü, vaheta ega rendi liikmete isikuandmeid teistele.

Kolmandate osapoolete veebisaidid

Liige võib leida reklaami või muud sisu, mis viitab meie partnerite, sponsorite, litsentsiandjate ja muude kolmandate isikute veebisaitidele ja teenustele. Me ei kontrolli nendel veebisaitidel kuvatavat sisu ega linke ega vastuta Veebilehel lingitud või sealt pärit veebisaitide tavade eest. Lisaks võivad need veebisaidid või teenused, sealhulgas nende sisu ja lingid, pidevalt muutuda. Nendel veebisaitidel ja teenustel võivad olla oma privaatsuspoliitika ja klienditeeninduspoliitika. Sirvimisel ja suhtlemisel mis tahes muul veebisaidil, sealhulgas veebisaitidel, millel on link meie liikmetele, kehtivad selle veebisaidi enda tingimused ja eeskirjad.

Oma igapäevases tegevuses kasutame:

  • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi

Kõik seotud partnerid jagavad meiega sarnaseid printsiipe ning hoiavad ja rakendavad Kasutaja isikuandmeid samadel põhitõdedel. Kasutaja huvide kaitsmiseks toimub isikuandmete käitlemine erinevate osapoolte vahel ainult lepingu alusel.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus 

Haldja Disain OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni Kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Haldja Disain OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide Kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused oma andmetele

Kasutajal on õigus igal ajal:

  • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
  • nõuda isikuandmete ülekandmist

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile haldjalooming@gmail.com vastavasisuline sooviavaldus. Kui kasutaja kuulub Haldja Disain OÜ meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest kirja lõpus oleva lingi kaudu.
Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt. Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Haldja Disain OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

  • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Internet Explorer, Crome, Firefox, Opera, Safari

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Brainway OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta. Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend. Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook Pixel kohta.

Privaatsuspoliitika muutmine

Haldja Disain OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on kõige uuemas versioonis alati veebilehel saadaval.